De historie

In 1923 gaf de vooruitstrevende Van Nelle Directeur Kees van der Leeuw opdracht om een ingenieus, spraakmakend fabrieksgebouw neer te zetten waar alle faciliteiten voor werknemers voorhanden zouden zijn. Zo kwamen er douches en moest het volledig boven de grond staan om licht, lucht en ruimte te creëren. 

Sloopobject
Tot ver in de jaren negentig werd er in De Van Nelle fabriek nog tabak gemaakt. In 1986 had het pand de monumentenstatus al gekregen maar als er geen goede koper kwam, zou het gebouw onherroepelijk als sloopobject bestempeld worden. Sara Lee/DE wilde het dan ook alleen verkopen aan een partij die de oorspronkelijke waarden zou respecteren en handhaven. 

Akkoord Sara Lee/DE
In 1998 was het zover: Sara Lee/DE stemde in met het ambitieuze renovatieplan van een enthousiaste groep ontwikkelaars.

An illustrious project

Sara Lee/DE riep de hulp in van Monumentenzorg en de Gemeente Rotterdam, waarna een ‘Cultuurhistorische verkenning’ met richtlijnen waaraan de toekomstige gebruiker zich zou moeten houden. Verschillende voorstellen volgenden. Uiteindelijk wordt gekozen voor het idee van Eric Gude, directeur van Property Conversion BV. 

Na consensus over het concept voor de herinrichting van de Van Nelle Fabriek, gaat het spraakmakende project in 1998 van start. Het gebouw wordt aangepast aan de nieuwe wensen en eisen van de tijd om zo weer opnieuw te kunnen fungeren als een energiek en dynamisch bolwerk, dit keer voor creatieve beroepen.

An illustrious project