terug

Europese ministers schrijven geschiedenis in de Van Nelle Fabriek

In de Van Nelle Fabriek werd tijdens het driedaagse TEN-T congres (20,21 en 22 juni) aan de gigantische ministerstafel geschiedenis geschreven. De 28 EU-ministers tekenden er samen met Noorwegen en Zwitserland een speciale verklaring voor de verbetering van het grensoverschrijdend vervoer van goederen.

Dat dit internationale congres, dat meer dan 3.000 bezoekers uit meer dan 30 landen op de been bracht, in Rotterdam neerstreek, vormde een fraai slotakkoord voor het voorzitterschap van Nederland van de Raad van de Europese Unie dat eind juni is beëindigd. De speciale ministerstafel, waaraan alle 28-lidstaten plaats kunnen nemen, werd er speciaal voor vanuit Brussel naar Rotterdam overgebracht.

Weg, water en spoor
De afkorting TEN-T staat voor het trans-Europese vervoersnetwerk dat betrekking heeft op vervoer over de weg, over water en over het spoor. De organisatie in Brussel vond de Van Nelle Fabriek een passende locatie voor deze jaarlijkse hoog ambtelijke bijeenkomst, omdat die drie vervoerstromen hier prachtig samenvallen. De voormalige koffie-, thee en tabaksfabriek (die op de UNESCO werelderfgoedlijst prijkt) heeft kademuren aan de Schie, ligt tussen de A4 en A13 en de treinen tussen Rotterdam en Den Haag/Amsterdam passeren er op minder dan 80 meter afstand.

Extra conferenties
Behalve de ministeriële bijeenkomst, werd er ook een conferentie van investeerders georganiseerd. De Internationale Spoorwegunie (UIC) organiseerde op dezelfde locatie aansluitend de Global Rail Freight Conference. Daarnaast waren er gedurende drie dagen tal van workshops en stond er een grote expositie met meer dan 100 verschillende Europese projecten en initiatieven op het gebied van vervoer en infrastructuur opgesteld.
Vanaf de centrale boulevard op het Van Nelle-terrein vertrokken doorlopend elektrische en waterstofvoertuigen van o.a. VW, Audi, BMW. Tijdens een ca. 20 minuten durende proefrit in de omgeving van de Van Nelle Fabriek konden de bezoekers deze innovatieve en duurzame vormen van vervoer zelf uitproberen.

Trots
Een van de deelnemers aan het congres was Laurens Jan Brinkhorst (o.a. ex-minister EZ en voormalig lid Europees Parlement) die vindt dat Nederland trots mag zijn met dit event. “Het is fantastisch dat de grootste Europese manifestatie op transportgebied hier plaatsvindt. In Rotterdam, als hart van de toegang tot Europa, én in de Van Nelle Fabriek dat voor mij symbool van het verleden maar ook van de toekomst is.”